کد خدمت : نام خدمت :
خوشه خدمت : موضوع خدمت :
نام دستگاه :
نحوه ارائه خدمت : همه الکترونیکی نیمه الکترونیکی دستی
ساختار خدمت :
همه G۲C G۲B G۲E G۲G
 
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه
دانشگاه فردوسی مشهد
اجرای طرح پایش سلامت
دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی گزارشات مشاور
اداره کل راه و شهرسازی
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D
دانشگاه فردوسی مشهد
پارکینگ های غیرحاشیه ای
شهرداری مشهد
پرتال آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت
دانشگاه فردوسی مشهد
رسیدگی به صورتحساب نهایی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی
صدور پروانه کف‌شکنی چاه
شرکت آب منطقه ای استان
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی
دانشگاه فردوسی مشهد
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح
دانشگاه فردوسی مشهد
ملاقات عمومی با مدیرکل
اداره کل راه و شهرسازی
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن
بنیاد شهید و امور ایثارگران
آبرسانی سیار
اداره کل امور عشایر
آزاد سازی سپرده
شرکت عمران بینالود
آزمایش وسایل اندازه گیری
شرکت آب و فاضلاب استان
آزمایش کنتور
شرکت آب و فاضلاب روستایی
آزمایش کنتور
شرکت آب و فاضلاب مشهد
آزمایشگاه
اداره کل پزشکی قانونی
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست
اداره کل حفاظت محیط زیست
آماده سازی اراضی کلیه پروژه های در دست احداث
اداره کل راه و شهرسازی
آماده سازی مشارکتی در اراضی
اداره کل راه و شهرسازی
آمار و کارنامه های آماری
شرکت برق منطقه ای
آموزش
اداره کل راه و شهرسازی
آموزش
اداره کل پزشکی قانونی
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶