آموزش و مشارکت های مردمی
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل حفاظت محیط زیست
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :ارائه آموزش های زیست محیطی و جلب مشارکت ها مردمی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:3روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B,G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
پرسنل محیط زیست و عامل مردم
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
تنویر افکار عمومی و آموزش پرسنل طی برگزاری دوره های تخصصی غیر حضوری و حضوری
مراحل و شرح اقدامات :
درخواست دوره آموزشی و ثبت و درج آن در سامانه مربوطه -بررسی درخواست و تائید یا رد آن. در صورت تائید نسبت به برنامه ریزی آموزشی و البته برگزاری دوره به صورت برنامه ریزی شده اقدام می گردد
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی - مشهد بزرگراه وکیل آباد - ابتدای صدف تلفن 05138675040 متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000 نفر
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :