ارائه آمار درخواستی بر اساس درخواست ادارات و سازمانها
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : صنعت معدن و تجارت
موضوع :صنعت و تجارت
هدف :ارائه آمار درخواستی به سایر ادارات و سازمانها
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
سایر ادارات و سازمانها
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
تشریح نحوه انعکاس عملکرد سازمان در حوزه های مختلف از نگاه آمار و اطلاعات
مراحل و شرح اقدامات :
1-دریافت درخواست تهیه گزارش 2-بررسی اطلاعات لازم برای تهیه گزارش 3-آیا درخواست اطلاعات واضح است؟ خیر : تماس با مقام درخواست کننده جهت ارائه آمار تکمیلی ب7-لی : ارسال فرمها جداول و ... مورد نیاز ادارات ستادی و تابعه 4-دریافت گزارشات از ادارات 5-بررسی اطلاعات دریافت شده 6-تهیه گزارش آماری و توصیفی 7-تایید و ارسال گزارش به مقام درخواست کننده بایگانی سوابق
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :www.khrimt.ir
مکان مراجعه حضوری :مشهد - بلوار خیام - مقابل خیام 22- سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی - اداره برنامه ریزی آمار و اطلاعات متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال : سایر ادارات و ارگانها
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :