پارکینگ های غیرحاشیه ای
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شهرداری مشهد
موضوع :حمل و نقل و شهرسازی
هدف :اطلاع رسانی
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:5دقیقه
وسعت ارائه خدمت :شهری
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B,G۲E,G۲G
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
عمومی
سازمان های همکار :
سازمان ترافیک شهرداری مشهد
شرح خدمت :
اطلاع رسانی در خصوص موقعیت مکانی و ظرفیت پذیرش خودرو
مراحل و شرح اقدامات :
1- ورود به سایت 2- مشاهده لیست پارکینگ های حاشیه ای
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :https://www.mashhad.ir/shahrdari
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :