اخذ آمار تولید واحدهای منتخب
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : صنعت معدن و تجارت
موضوع :صنعت و تجارت
هدف :قابلیت دسترسی آمار تولید به منظور بررسی وضعیت تولید محصولات
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:5روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
واحدهای منتخب وکارشناسان تخصصی سازمان و وزارت
سازمان های همکار :
وزارت متبوع
شرح خدمت :
قابلیت دسترسی آمار تولید به منظور بررسی وضعیت تولید محصولات استان
مراحل و شرح اقدامات :
1-پیگیری از واحدهای تولیدی جهت ثبت آمار 2-تایید و ارسال آمارتایید شده به وزارتخانه از طریق سیستم 3-تایید آمار ارسالی در سایت وزارتخانه
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :www.khrimt.ir
مکان مراجعه حضوری :مشهد - بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی - اداره برنامه ریزی و آمار و اطلاعات متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :