پرتال آموزش و پرورش
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل آموزش و پرورش
موضوع :ارتباطات و اطلاعات
هدف :اطلاع رسانی شرح خدمات ارائه شده توسط آموزش و پرورش
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1سال
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B,G۲E
ماهیت خدمت :حمایتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,اینترانت
ذینفعان :
کلیه فرهنگیان - پرسنل ستادی ادارات
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
اطلاع رسانی شرح خدمات ارائه شده توسط آموزش و پرورش ارائه چارت سازمانی به همراه لینک زیرسایت های ادارات نواحی و مناطق ارائه آدرس زیرسایت های ادارات نواحی و مناطق
مراحل و شرح اقدامات :
ورود به درگاه پرتال انتخاب یکی از خدمات
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://www.razaviedu.ir
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :100000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :