آمار و کارنامه های آماری
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت برق منطقه ای
موضوع :ارتباطات و اطلاعات
هدف :ارائه کلیه گزارشات و آمار عملکرد سالانه شرکت برق
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:ساعت
وسعت ارائه خدمت :منطقه ای
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲E,G۲G
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,اینترانت
ذینفعان :
کلیه پرسنل صنعت برق خراسان و وزارت نیرو
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
ارائه کلیه گزارشات و آمار عملکرد سالانه شرکت برق
مراحل و شرح اقدامات :
1-ثبت درخواست 2-نمایش اطلاعات
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://www.krec.ir/PageDetail/75
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :5000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :