ارتباط با مسئولین
کد خدمت :2 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل تبلیغات اسلامی
موضوع :امور عمومی
هدف :ارتباط الکترونیک و مستقیم مردم با مسئولین اداره کل
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
کلیه مراجعین
سازمان های همکار :
-
شرح خدمت :
ثبت درخواست/پیشنها/طرح/انتقاد و ارسال به کارتابل مسئول مربوطه رسیدگی به درخواست و ثبت پاسخ مشاهده پاسخ از سوی متقاضی
مراحل و شرح اقدامات :
ثبت درخواست/پیشنها/طرح/انتقاد و ارسال به کارتابل مسئول مربوطه رسیدگی به درخواست و ثبت پاسخ مشاهده پاسخ از سوی متقاضی
مدارک مورد نیاز :
-
مبلغ و نحوه پرداخت :0 آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :tebyan-khorasan.ir
مکان مراجعه حضوری :مشهد-بلوار شهید مدرس متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :100
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :