اتوماسیون اداری
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : مدیریت کانون پرورش فکری نوجوانان و کودکان
موضوع :امور عمومی
هدف :اطلاع رسانی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,تربت جام,چناران,خواف,جغتای
زمان تخمینی انجام کار:سال
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
کلیه مراکز کانون کشور
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
اطلاع رسانی
مراحل و شرح اقدامات :
مراکز و ستاد نامه ها و اقدانات و فعالیتهای خود را از طریق اتوماسیون اداری ارسال می کنند
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :eorg.kanoonparvaresh.com
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :100درصد
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :