آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل حفاظت محیط زیست
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :ارائه ضوابط و استانداردهای محیط زیست
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1سال
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
واحدهای صنعتی - خدماتی - اصناف و مشاغل.
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
آشنایی واحدهای متقاضی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست
مراحل و شرح اقدامات :
درخواست متقاضی طی مراجعه حضوری و کسب اطلاع پیرامون ضابطه یا استاندارد مورد نیاز از طریق کارشناس مربوطه و یا مراجعه به اداره آموزش و یا کسب اطلاع از طریق اداره روابط عمومی و یا مراجعه به وب سایت اداره کل یا سازمان حفاظت محیط زیست
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی - مشهد بزرگراه وکیل آباد - ابتدای صدف تلفن 05138675040 متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :به تعداد مجوزات زیست محیطی صادره
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :