اجرای طرح تهیه وتولید بذور مرتعی
کد خدمت :77406 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :کنترل ریزگردها و بهبود شرایط زیستی و معیشتی بهره برداران ، فراهم نمودن بستر مناسب برای اجرای سایر فعالیت های عمرانی - استفاده از پوشش گیاهی ایجاد شده توسط دامداران ذیحق منطقه
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:2ماه
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
مجری عموم مردم ساکنین مناطق بیابانی نهاد های دولتی و بخش خصوصی
سازمان های همکار :
آستان قدس رضوی امور اراضی راه آهن جمهوری اسلامی ایران سرخس - مشهد
شرح خدمت :
استفاده از علوفه زیراشکوب جنگل های تاغ پس از آزادسازی توسط دامداران ذیحق منطقه
مراحل و شرح اقدامات :
1- بررسی میزان نهال مورد نیاز بهمراه نوع بذر با هماهنگی شهرستان ها 2- پیشنهاد پروژه های استانی به اداره برنامه ریزی ، بودجه و هماهنگی طرح ها، دفتر طرح و برنامه بررسی جهت جذب و تخصیص اعتبار مورد نیاز را انجام می دهد. 3- پیشنهاد پروژه ها به دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و پس از آن تخصیص اعتبار و ابلاغ به اداره کل استان ، اداره طرح برنامه صورت می پذیرد. 4- در صورت تخصیص اعتبار، اداره برنامه ریزی بودجه و هماهنگی طرح ها اعلام به اداره بیابان مبنی بر تخصیص اعتبار شامل بخش ملی و استانی را انجام داده 5- اعلام به شهرستان در جدول پروژه ها استانی و ملی توسط اداره بیابان 6- تعیین ناظر مقیم ومعین و بررسی چگونگی انجام پروژه های طرح 7- اعلام به شهرستان جهت انجام پروژه های تایید شده با اعتبار کم جهت عقد قرارداد و پیگیری امور 8- اعلام به امور پیمانها جهت برگزاری مناقصه و انتخاب مجری برای پروژه هایی که از اعتبار بالایی برخوردار می باشد. 9- برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد با پیمانکار نهایتا ابلاغ به اداره بیابان و پیمانکار توسط امور پیمانها انجام می گیرد. 10- ابلاغ به شهرستان برای اجرا توسط اداره بیابان 11- نظارت بر انجام عملیات اجرا مربوط به پروژه های طرح و تهیه شناسنامه پروژه طرح و تایید صورت وضعیت مجری با توجه پیشرفت فیزیکی و تهیه گزارش فعالیت و ارسال به اداره بیابان به همراه صورت وضعیت توسط ناظر 12- تایید صورت وضعیت و ارجاع به امور مالی جهت دریافت مبلغ قرارداد توسط کارشناس اداره بیابان 13- اعلام به اداره مرتع جهت صدور آگهی قرق در مناطق اجرایی 14- صدور آگهی قرق و اعلام به شهرستان جهت الصاق آگهی و انجام قرق عرصه توسط اداره امور مراتع 15- پس از چند سال بررسی و اعلام نظر در خصوص آزادسازی قرق مناطق احیا شده با توجه به درخواست متقاضی که به اداره شهرستان ارائه شده است توسط اداره بیابان انجام می شود. 16 در پایان صدور نامه مربوط به آزاد سازی قرق و ابلاغ به شهرستان و رونوشت به اداره بیابان توسط اداره امور مراتع انجام می پذیرد.
مدارک مورد نیاز :
درخواست متقاضی مدارک مربوطه پروانه ی چرای دام و سوابق
مبلغ و نحوه پرداخت :ندارد آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://www.nr-khr.ir
مکان مراجعه حضوری :اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :2000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :