اجرا ونظارت بر پارک جنگلی و بوستان روستایی
کد خدمت :7206 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :استفاده اقتصادی و تفرجگاهی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:3-20روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
بخش دولتی و متقاضیان در بخش خصوصی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
پارک جنگلی و بوستان روستایی
مراحل و شرح اقدامات :
1- اگر درخواست مربوط به بخش دولتی باشد اعلام پروژه های طرح مصوب به اداره برنامه ریزی ، بو دجه و هماهنگی طرح ها توسط کارشناس اداره جنگل 2-بررسی طرح در واحد طرح وبرنامه ریزی ، بودجه و هماهنگی طرح ها و اعلام به سازمان برنامه ریزی و بودجه در صورت موافقت موافقت نامه توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم و بودجه لازم تخصیص یافته و به اداره کل ابلاغ می گردد. 3- هماهنگی با واحد جنگل شهرستان جهت اجرای پروژه هابا توجه به اعتبار تخصیص یافته چنانچه طرح مربوط به بخش خصوصی باشد اگر درخواست پارک جنگلی باشد برای یک نفر تنظیم قرارداد ماده 3 4- ابلاغ به شهرستان جهت مشخص نمودن ناظر معین و مقیم 5- اجرا پروژه و نظارت بر آن و تکمیل شناسنامه پروژه های طرح 6- در صورتیکه متقاضی در بخش خصوصی و بیش از یکنفر باشد. 7- مزایده در امور پیمانها برگزار می گردد. مجری انتخاب و قرارداد ماده 3 با مجری منعقد می گردد و پس از آن ابلاغ به شهرستان جهت تعیین ناظر معین و مقیم انجام می پذیرد. 8- چنانچه درخواست مربوط به پارک و بوستان روستایی باشد در صورتیکه دارای مصوبه کمیته فنی باشد اجرای آن توسط دهیاری انجام می پذیرد و فقط نظارت آن توسط ناظر مقیم و معین انجام می پذیرد.
مدارک مورد نیاز :
کتابچه طرح مصوب و ارائه ضمانت نامه بانکی برای بخش خصوصی
مبلغ و نحوه پرداخت :ندارد آدرس ارائه خدمت الکترونیکی ://http:www.nr-khr.ir
مکان مراجعه حضوری :اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :6
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :