اجراونظارت طرحهای آبخیزداری وآبخوانداری
کد خدمت :5204 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :افزایش تولیدعلوفه افزایش درآمداقتصادی ومعیشتی بهره برداران
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1سال
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
دامداران ذیحق بهره برداران عرفی
سازمان های همکار :
بخشداری فرمانداری محیط زیست امورعشایری
شرح خدمت :
اجرای طرحهای بیولوژیکی بمنظور اصلاح واحیای مراتع
مراحل و شرح اقدامات :
1- درخواست از طرف دامداران ذیحق و یا دهیاری به واحد آبخیزداری شهرستان ارسال می شود و از آنجا به اداره امور مراتع استان ارجاع داده می شود. 2- در اداره امور مراتع درخواست اعتبار جهت اجرای طرح از معاونت آبخیزداری صورت می گیرد. 3- معاونت آبخیزداری، هم به عنوان یک وظیفه سازمانی و هم بنا به درخواست اداره امور مراتع اقدام به برنامه ریزی و پیگیری جهت تامین اعتبار می نماید. 4- ابلاغ جهت اجرا و نظارت توسط معاونت آبخیزداری 5- همزمان تعیین ناظر معین و مقیم و ابلاغ به شهرستان وناظر توسط اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری صورت می گیرد. 6-بازدید و شناسایی عرصه براساس نقشه های کتابچه طرح 7- هماهنگی با اداره امور مراتع جهت تهیه نهاده های بیولوژیکی (بذر) 8- ارسال نهاده ها به شهرستان و پیگیری نظارت توسط کارشناس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری 9-اجرای طرح توسط ادراه امور مراتع 10-همزمان با اجرا، تحویل عرصه، پیگیری جهت تهیه نهاده های بیولوژیکی و تهیه شناسنامه طرح و مستندات پروژه توسط ناظر معین 11- نظارت بر اجرای پروژه های طرح طبق شرح وظایف ناظرین و ارائه گزارش از روند اجرای پروژه توسط ناظر 12- گزارش اقدامات اجرایی به معاونت آبخیزداری توسط اداره امور مراتع و صدور آگهی قرق 13- بررسی گزارش و ارجاع به معاونت آبخیزداری توسط اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری 14-ارسال گزارش به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
مدارک مورد نیاز :
درخواست متقاضی کتابچه مصوب طرح
مبلغ و نحوه پرداخت :ندارد آدرس ارائه خدمت الکترونیکی ://http:www.nr-khr.ir
مکان مراجعه حضوری :اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000-2000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :دارد