ابطال پروانه کسب ایثارگران
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : صنعت معدن و تجارت
موضوع :صنعت و تجارت
هدف :ابطال پروانه کسب ایثارگران در صورت درخواست متقاضی یا اسقاط شرایط دارنده پروانه کسب
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:30روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
دارندگان پروانه کسب ایثارگران
سازمان های همکار :
دارایی بهداشت اماکن عمومی اتاق اصناف شهرداری
شرح خدمت :
ابطال پروانه کسب ایثارگران در صورت درخواست متقاضی یا اسقاط شرایط دارنده پروانه کسب
مراحل و شرح اقدامات :
1-ارائه معرفی نامه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه اصل پروانه کسب 2-صدور نامه ابطال جهت ارائه به اتحادیه صنف مربوطه 3-ابطال پروانه کسب از سوی اتحادیه و اعلام به سازمان 4-حذف پروانه کسب ابطال شده در سامانه ایرانیان اصناف
مدارک مورد نیاز :
ارائه درخواست از سوی متقاضی به همراه معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران و اصل پروانه کسب ایثارگران
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://www.iranianasnaf.ir
مکان مراجعه حضوری :سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی مشهد- بلوار خیام - مقابل خیام 22 متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :