اخبارآمارواطلاعات
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه آهن خراسان
موضوع :حمل و نقل و شهرسازی
هدف :ارائه اخباروآمارهای سازمانی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1دقیقه
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حمایتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,اینترانت
ذینفعان :
اداره کل راه آهن خراسان
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
ارائه اخباروآمار
مراحل و شرح اقدامات :
مراجعه به سایت اداره کل
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://khorasan.rai.ir
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :250000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :