اخذ تاییدیه ترخیص کالا بر اساس ماده 121
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : صنعت معدن و تجارت
موضوع :صنعت و تجارت
هدف :حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:2روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تراکنشی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری
سازمان های همکار :
گمرکات جمهوری اسلامی ایران
شرح خدمت :
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی
مراحل و شرح اقدامات :
1-تکمیل فرم درخواست استفاده از معافیت حقوقی ورودی ماده اولیه 2-بررسی کارشناسی جهت شمول یا عدم شمول معافیت 3-صدور موافقنامه برخورداری از معافیت بعنوان گمرکات جمهوری اسلامی ایران
مدارک مورد نیاز :
1- ثبت نام در سایت بهین یاب 2-پروفرما 3-برگ خرید 4-بارنامه حمل 5-گواهی مبدا
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://www.behinyab.ir
مکان مراجعه حضوری :مشهد- بلوارخیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی - معاونت امور صنایع متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :