اخذ تاییدیه ترخیص کالا بر اساس ماده 119
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : صنعت معدن و تجارت
موضوع :صنعت و تجارت
هدف :حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تامین ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی واحدهای صنعتی
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:2روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تراکنشی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
واحدهای تولیدی دارای مجوزمعتبر از سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی
سازمان های همکار :
گمرکات جمهوری اسلامی ایران
شرح خدمت :
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تامین ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی واحدهای صنعتی
مراحل و شرح اقدامات :
1-تکمیل فرم درخواست استفاده از معافیت حقوقی ورودی 2-بررسی کارشناسی جهت شمول یا عدم شمول معافیت 3-صدور موافقنامه برخورداری از معافیت بعنوان گمرکات جمهوری اسلامی ایران
مدارک مورد نیاز :
1-تصویربارنامه حمل 2-تصویرقبض انبارگمرکی کالا 3-درصورت استفاده ازمعافیت حقوق ورودی و ارائه 4-تعهدنامه محضری 5-تصویرپیش فاکتور 6-تصویرفاکتورخرید-گواهی مبداء 7-لیست قیمت-کاتالوگ
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :www.khrimt.ir
مکان مراجعه حضوری :مشهد- بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی - معاونت امور صنایع متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :