اخذ پروانه بهره برداری حمل بار درون شهری
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شهرداری مشهد
موضوع :حمل و نقل و شهرسازی
هدف :ثبت نام جهت اخذ پروانه بهره برداری
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:15دقیقه
وسعت ارائه خدمت :شهری
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
متقاضیان اخذ پروانه بهره برداری حمل بار درون شهری
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
جهت ارائه خدمت در بحث حمل بار درون شهری نیاز به اخذ پروانه بهره برداری متقاضیان می باشد که سرویس فوق امکان ثبت نام و پیگیری را فراهم می نماید.
مراحل و شرح اقدامات :
1-ورود به سایت 2-ورود به سیستم ثبت نام 3-وارد کردن اطلاعات درخواست شده 4- ثبت اطلاعات 5-دریافت کد رهگیری
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://www.ftms.mashhad.ir
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :