اجرا ونظارت بر طرح های مرتع داری
کد خدمت :7307 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :بهره برداری از مرتع واگذار شده و توسعه پایدار مراتع کشور
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:8روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,سایر
ذینفعان :
مرتعداران مراتع دارای طرح مصوب
سازمان های همکار :
اداره کل امور عشایر
شرح خدمت :
واگذاری اجرای طرح طبق مفاد قرارداد و پروژهای داخل طرح به نمایند مرتع داران
مراحل و شرح اقدامات :
مراحل و اقدامات در گراف توضیح داده شده است
مدارک مورد نیاز :
کتابچه طرح مرتع داری مصوب شده و سند واگذاری طرح
مبلغ و نحوه پرداخت :هزینه اجرا برعهده مرتع دار می باشد و در صورت تخصیص اعتبار اداره برای اجرای پروژه و طرح همکاری و مشارکت می نماید آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://www.nr-khr.ir
مکان مراجعه حضوری :مشهد-بلواروکیل آباد-وکیل آباد 30 متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :2000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :