اخذ تسهیلات یارانه ای در جهت ساخت مسکن ارزان قیمت
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه و شهرسازی
موضوع :حمل و نقل و شهرسازی
هدف :اخذ تسهیلات یارانه ای در جهت ساخت مسکن ارزان قیمت
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1ساعت
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :یکپارچه گی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
انبوه سازان و متقاضیان حقیقی
سازمان های همکار :
بانک مسکن
شرح خدمت :
عقد قرارداد فی مابین انبوه ساز و اداره کل راه و شهرسازی و بانک مسکن ، معرفی انبوه ساز به بانک مسکن جهت اخذ وام ، معرفی متقاضیان حقیقی که مالک زمین شخصی می باشند جهت اخذوام از طریق اداره کل راه وشهرسازی به بانک مسکن ( خودمالکین )
مراحل و شرح اقدامات :
عقد قرارداد فی مابین انبوه ساز و اداره کل راه و شهرسازی و بانک مسکن ، معرفی انبوه ساز به بانک مسکن جهت اخذ وام ، معرفی متقاضیان حقیقی که مالک زمین شخصی می باشند جهت اخذوام از طریق اداره کل راه وشهرسازی به بانک مسکن ( خودمالکین )
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://
مکان مراجعه حضوری :بلوار شهید دستغیب - چهارراه خیام - اداره کل راه وشهرسازی - اداره مسکن وساختمان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :700 مراجعه کننده
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :بانک زمین و مسکن