بررسی گزارشات مشاور
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه و شهرسازی
موضوع :مسکن
هدف : بررسی گزارشات مشاور
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1ساعت
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :یکپارچه گی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
متقاضیان حقوقی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
ارائه گزارش از سوی مشاور ، بررسی گزارشات فوق ، اعلام نتیجه گزارشات و در صورت نیاز اصلاح موارد مربوطه
مراحل و شرح اقدامات :
1. ارائه گزارش از سوی مشاور 2. بررسی گزارشات3.اعلام نتیجه گزارشات
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://
مکان مراجعه حضوری :بلوار شهید دستغیب- چهارراه خیام - اداره کل راه وشهرسازی - اداره مسکن وساختمان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :یکبار درسال
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :---