آموزش
کد خدمت :6 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل پزشکی قانونی
موضوع :امور قضایی و حقوقی
هدف :افزایش اطلاعات و کاربری همکاران
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :یکپارچه گی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
کارکنان مراکز پزشکی قانونی
سازمان های همکار :
استانداری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) دانشگاه علوم پزشکی دادگستری بهزیستی سازمان نظام پزشکی کانون وکلا کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیروی انتظامی
شرح خدمت :
دوره های مصوب آموزشی خاص کارکنان در رده های مختلف خدمتی (مصوب سازمانی و مصوب مرکز آموزش مدیریت دولتی) به سه شیوه کارگاهی و حضوری و مجازی با نظارت سازمانهای صادرکننده مجوز به صورت ماهیانه و یا دوره ای خاص برگزار میگردد. (به فراخور میزان و تعداد دوره های برگزار شده از سوی سازمانهای ارائه کننده مجوز)
مراحل و شرح اقدامات :
1- تنظیم برنامه آموزش سالانه 2- اخذ تاییدیه سازمانهای نظارتی مرتبط 3- فراخوان از همکاران موضوع مرتبط 4- ثبت نام و تعیین دوره 5- اجرای دوره(با نظارت سازمان ارائه کننده مجوز) 6- ارزیابی 7-صدور گواهی
مدارک مورد نیاز :
مدارک برای سازمان 1-برنامه آموزشی سالیانه مصوب شده از سوی سازمانهای نظارتی ذیربط 2- اعتبار مورد نیاز برگزاری دوره در ردیف بودجه ای مرتبط مدارک کارکنان 1-حکم کارگزینی و یا قرارداد کاری مرتبط با رشته شغلی دوره آموزشی 2- مجوزشرکت در دوره(ماموریت آموزشی)
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://
مکان مراجعه حضوری :حوزه ستادی پزشکی قانونی استان و یا مرکز آموزش مدیریت دولتی استان (سازمانهای همکار) متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :62
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :