ااخذ پروانه تاسیس شرکت های فنی مهندسی کشاورزی
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل جهاد کشاورزی
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف :استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره برداری در بخش کشاورزی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:2ماه
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B,G۲E
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته,سایر
ذینفعان :
بهره برداران بخش کشاورزی
سازمان های همکار :
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی,سازمان تعاون روستایی
شرح خدمت :
صدور پروانه تاسیس جهت شرکتهای فنی و مهندسی بخش کشاورزی
مراحل و شرح اقدامات :
مراجعه متقاضیان به اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان ، اداره ثبت اسناد و مدارک جهت شرکت سهامی و اداره تعاون روستایی,تقاضای رتبه برای شرکت ,ارائه مدارک,تائید مدارک,اخذ پروانه تاسیس
مدارک مورد نیاز :
مدارک مثبته وثبتی شرکت مدارک شناسایی اعضاء درخواست کتبی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :سازمان جهاد کشاورزی و مراکز جهاد کشاورزی استان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :20
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :