آزمایش کنتور
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت آب و فاضلاب مشهد
موضوع : خدمات شهری
هدف :بررسی مصرف مشترک
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:2روز
وسعت ارائه خدمت :روستایی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B,G۲G
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر پیشخوان,جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته,سایر
ذینفعان :
مشترکین شرکت آب و فاضلاب مشهد
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
بررسی مصرف مشترک
مراحل و شرح اقدامات :
ورود به پورتال مشترکین آب و فاضلاب مشهد و ثبت درخواست - دریافت هزینه آزمایش - ارسال به مسدول نظارت بر قرائت و دریافت کد رهگیری
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://moshtarekin.abfamashhad.net:2020
مکان مراجعه حضوری :شرکت آب و فاضلاب مشهد - بلوارفلسطین - نبش فلسطین 26 متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :1000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :