برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D
کد خدمت :R-E411-01/ مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :تکمیل روند پذیرش دانشجو
شهرستان : 
زمان تخمینی انجام کار:1ماه
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب
ذینفعان :
کلیه پذیرفته شدگان و دعوت شدگان به مصاحبه شفاهی دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
ابتدا اسامی قبول شدگان مرحله اول از سامانه سازمان سنجش دریافت میشود، اطلاعیه های مربوط به نحوه و زمان انجام مصاحبه از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی میشود. گروهها اقدام به برگزاری آزمون شفاهی دکتری میکنند. نمرات افراد در پورتال داخلی سازمان سنجش ثبت میشود.
مراحل و شرح اقدامات :
1. دریافت کدهای پذیرفته شدگان دانشگاه از پورتال داخلی سازمان سنجش و آموزش کشور 2. درج اطلاعیههای مربوط به محل انجام مصاحبه، مدارک مورد نیاز و اطلاعات تماس دانشکدهها بر روی سایت مدیریت آموزشی 3. برگزاری آزمون شفاهی از پذیرفته شدگان آزمون کتبی در بازه زمانی اعلام شده و ارائه نتایج توسط گروههای آموزشی 4. دریافت نمرات از سامانه سدف و ارسال آن‌ها به سازمان سنجش و آموزش کشور از طریق پورتال داخلی سازمان سنجش توسط مدیر آموزشی
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :https://sanjesh.org/ http://sadaf.um.ac.ir http://reg.um.a
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :حدود 1500 نفر
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :