ارائه فیش حقوقی
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :تسهیل در روند اجرای درخواست همکاران
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:10دقیقه
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲E
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :فاز آزمایشی
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته,سایر,اینترانت
ذینفعان :
همکاران رسمی,پیمانی,قراردادی,حق التدریس,بازنشستگان و موظفین
سازمان های همکار :
مراکز آموزش فنی و حرفه ای
شرح خدمت :
ارائه فیش حقوقی همکاران به صورت الکترونیکی
مراحل و شرح اقدامات :
مراجعه به سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان, ورود به قسمت پورتال اداره کل, لینک واحدهای ستادی, اداره امورمالی, مراجعه به قسمت آدرس سایت ها و لینک های مفید, درج شماره بیمه و دریافت فیش حقوقی
مدارک مورد نیاز :
درج شماره بیمه جهت دریافت فیش حقوقی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :www.kh-tvto.ir
مکان مراجعه حضوری :میدان فردوسی - اداره کل فنی و حرفه ای -اداره امورمالی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :500
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :از طریق نرم افزار مکاتبات اداری داخلی