آموزش مدیران فنی
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل استاندارد
موضوع :صنعت و تجارت
هدف :افزایش صحت آزمون ها و هماهنگی امور مرتبط به فعالیت آزمایشگاه
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲B
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :سایر
ذینفعان :
- آزمایشگاه ههای همکار - واحدهای تولیدی
سازمان های همکار :
دانشگاه علوم پزشکی مشهد - معاونت دارو و غذا
شرح خدمت :
مدیران فنی معرفی شده توسط آزمایشگاه همکار پس از تایید صلاحیت جهت طی دوره اموزشی به آزمایشگاه های اداره کل معرفی شده و پس از آموزش کامل روشهای آزمون نمونه ها و قبولی در امتحان کتبی گواهی اموزش دریافت می کنند
مراحل و شرح اقدامات :
1-معرفی مدیران 2-تایید صلاحیت 3-معرفی به آزمایشگاه 4-طی دوره اموزشی به صورت عملی 5- شرکت در آزمون کتبی 6-قبولی 7-صدور گواهی آموزش
مدارک مورد نیاز :
-معرفی نامه واحد تولیدی -کپی مدرک تحصیلی - کپی دوره های آموزشی -عکس و فتوکپی شناسنامه - مستندات مربوط به سابقه کار
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :اداره کل استاندارد خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :150 نفر
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :