ابلاغ تخصیص اعتبارات
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل امور اقتصادی و دارایی
موضوع :امور اقتصادی و مالی
هدف :ابلاغ تخصیص اعتبارات
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :
ذینفعان :
این روش اجرایی برای ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان کاربرد دارد.
سازمان های همکار :
-
شرح خدمت :
هدف از تهیه این روش تبین شیوه مشخصی برای ابلاغ تخصیص جهت اطلاع دستگاههای اجرایی و اقدام جهت تنظیم درخواست وجه قطعی مورد نیاز ذیحسابی دستگاههای اجرایی میباشد. دامنه کاربرد : این روش اجرایی برای ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان کاربرد دارد. 3- تعاریف ، مفاهیم و اختصارات : 1- تخصیص اعتبار : تعیین حجم معینی از اعتبار برای یک دوره معین ( 3 ماهه ) در سال ، جهت هزینه و اجرای برنامه ها ، عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است ، آئین نامه تخصیص اعتبار به استناد ماده 30 قانون برنامه و بودجه تهیه و تصویب شده است. 2- اعتبار: عبارت است از مبلغی که برای مصرف یا مصارف خاص به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. 3- صورتجلسه کمیته تخصیص استان : فرمی است که به امضای رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون استاندار میرسد و حاوی رقم اعتبار مصوب استان به تفکیک هزینه ای و تملک آورده شده است همچنین تخصیص 3 ماهه درآن مشخص گردیده است. 4- جدول تخصیص : جدولی است که تخصیص اعتبار 3 ماهه هزینه ای و تملک دستگاههای اجرایی به تفکیک دستگاهها مشخص شده است.
مراحل و شرح اقدامات :
1-دریافت صورتجلسه کمیته تخصیص استان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2-دریافت و بررسی تخصیص دستگاههای اجرایی به تفکیک فصل و برنامه از سازمان مدیریت 3-تهیه فرم ابلاغ تخصیص در 3 نسخه در صورت تطبیق به دستگاه اجرایی
مدارک مورد نیاز :
صورتجلسه کمیته تخصیص استان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :مشهد-بلوار خیام-اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال : این روش اجرایی برای ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان کاربرد د
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :