صدور پروانه کف‌شکنی چاه
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : شرکت آب منطقه ای استان
موضوع : محیط زیست, منابع طبیعی و کشاورزی
هدف : صدور پروانه کف‌شکنی چاه
شهرستان :مشهد,تربت حیدریه,سبزوار,کاشمر,سرخس,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,تربت جام,چناران,خواف,مه ولات
زمان تخمینی انجام کار:20روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تراکنشی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر پیشخوان
ذینفعان :
کشاورزان - صنایع
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
صدور پروانه کف‌شکنی چاه
مراحل و شرح اقدامات :
تکمیل درخواست و ارائه مدارک در دفاتر پیشخوان -گردش درخواست به صورت الکترونیکی بین واحد های شرکت- ارایه نتیجه امکان پیگیری خدمات از سایت شرکت اب منطقه ای از طریق کد پیگیری
مدارک مورد نیاز :
اسناد مالکیت - کارت ملی - شناسنامه - وکالتنامه
مبلغ و نحوه پرداخت :10000 ریال آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :http://www.khrw.ir
مکان مراجعه حضوری : متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :کل چاههای مجاز (16000)
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :