احداث و واگذاری مسکن مهر
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه و شهرسازی
موضوع :مسکن
هدف :بررسی وارائه مسکن مهر به واجدین شرایط
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:45دقیقه
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C,G۲B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
پیمانکاران - افراد حقیقی وحقوقی
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
بررسی شرایط متقاضی از نظر واجد شرایط بودن ساماندهی متقاضیان مربوطه بررسی سوابق سازندگان ذی صلاح در سایت انبوه سازان و عقد قراردادو در نهایت نظارت بر فرایند احداث تا مرحله تحویل واحد به متقاضی
مراحل و شرح اقدامات :
1. بررسی شرایط متقاضی از نظر واجد شرایط بودن 2.ساماندهی متقاضیان مربوطه 3.بررسی سوابق سازندگان ذی صلاح در سایت4.انعقاد قرارداد احداث با سازندگان ذی صلاح 5.نظارت برفرایند احداث تا مرحله تحویل واحد به متقاضی انعقاد قرارداد پیش فروش
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :بلوار شهید دستغیب - چهارراه خیام - اداره کل راه وشهرسازی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :حدود 1000نفر
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :بانک زمین ومسکن