ملاقات عمومی با مدیرکل
کد خدمت : مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : اداره کل راه و شهرسازی
موضوع :حمل و نقل و شهرسازی
هدف : ملاقات با مدیرکل
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:1روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب,سایر
ذینفعان :
عموم مردم و پیمانکاران و همکاران اداره کل
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
هماهنگی جهت انجام ملاقات عمومی با مدیرکل
مراحل و شرح اقدامات :
1. در خواست وقت ملاقات از طرف متقاضی2.تحویل فرم ملاقات جهت ثبت علت 3.اظهار نظر مدیر مربوطه درخصوص علت ملاقات 4.در خواست بررسی ورفع مشکل و اظهار نظر در خصوص عدم رفع مشکل
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :www.khrud.ir
مکان مراجعه حضوری :بلوار شهید دستغیب - چهارراه خیام - اداره کل راه وشهرسازی- اداره روابط عمومی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :روزانه متناسب با درخواست مراجعین
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری :ندارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :