آموزش مربیان و داوران
کد خدمت :118 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :ارتقا سطح علمی و فنی ایثارگران
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:سال
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
جانبازان 25 درصد به بالا، هسر و فرزندان شاهد
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
درخواست ایثارگران واجد شرایط بررسی و پس از تایید به دوره های آموزشی معرفی می شوند.
مراحل و شرح اقدامات :
اطلاع رسانی ارائه مدارک شناسایی بررسی مدارک و معرفی به دوره های آموزشی شرکت در کلاس و دریافت گواهینامه
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :بنیاد محل پرونده متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :200
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :