اجرای تمرینات و آموزشهای ورزشی
کد خدمت :117 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع :سایر
هدف :ارتقا سطح توانمندی ورزشی ایثارگران
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
کلیه جانبازان 25 درصد به بالا و آزادگان، همسر وفرزندان شاهد
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
درخواست شرکت در کلاسهای آموزشی و معرفی واجدین شرایط به دوره های آموزشی و تمرینات ورزشی
مراحل و شرح اقدامات :
اطلاع رسانی و فراخوانی متقاضیان ارائه مدارک لازم ایثارگری معرفی به کلاسها و دوره های آموزشی
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :بنیاد شهید محل پرونده متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :3000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :