آموزش استاندارها و روشهای انجام آزمایشات مکانیک خاک
کد خدمت :1002 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :آموزش استاندارها و روشهای انجام آزمایشات مکانیک خاک
شهرستان :مشهد
زمان تخمینی انجام کار:7روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲G
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
کلیه کارشناسان فنی مرتبط با راه و ابنیه سازمان های دولتی و کارشناسان شرکت های مهندسی مشاور و دانشجویان
سازمان های همکار :
اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
شرح خدمت :
آموزش استاندارها و روشهای انجام آزمایشات مکانیک خاک
مراحل و شرح اقدامات :
دریافت درخواست از مشتری - تایید توسط کمیته آموزش اداره - ارجاع به واحد امور قرارداد ها جهت براورد هزینه و واریز وجه - انتخاب مدرس متناسب با موضوع مورد اموزش - برگزاری دوره - برگزاری ازمون و نظر سنجی از مشتری - صدور گواهینامه و تحویل به مشتری
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت :واریز وجه به حساب تمرکز وجوه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان رضوی آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :مشهد - چهارراه خیام - بعد از مسکن و شهرسازی - اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان رضوی متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نا محدود
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :