آموزش غیر حضوری
کد خدمت :14 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :بالابردن سطح علمی و مهارتهای زندگی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:سال
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حمایتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
خانواده شاهد و ایثارگر
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
ارائه بروشور ، کتاب و برگزاری مسابقه
مراحل و شرح اقدامات :
چاپ بروشور و کتاب و توزیع بین خانواده های شاهد و ایثارگر
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :بنیاد شهید منطقه یا شهرستان (محل پرونده) متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :10000
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :