آموزش خانواده
کد خدمت :13 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :ازدواج موفق
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:روز
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :نیمه الکترونیکی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :حمایتی
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :درحال بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :تلفن گویا,سایر,اینترانت
ذینفعان :
جامعه هدف شامل برادر ، خواهر ، فرزندان شاهد و ایثارگر و خانواده هایشان
سازمان های همکار :
شرح خدمت :
خدمت بصورت همایش
مراحل و شرح اقدامات :
مصاحبه تشخیصی ،پذیرش ، ارائه خدمات مشاوره
مدارک مورد نیاز :
کارت ایثارگری و کارت شناسایی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :مرکز مشاوره شاهد متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :11860
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :