آموزش های فنی ومهارتی
کد خدمت :47 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع :آموزش و پژوهش
هدف :آموزش های فنی ومهارتی
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:سال
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :
ماهیت خدمت :حمایتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
فرزندان شهدا وفرزندان جانبازان متوفی وفرزندان جانبازان 70 درصد به بالا
سازمان های همکار :
سازمان فنی وحرفه ای واداره کاروتعاون
شرح خدمت :
پرداخت کمک هزینه دوره آموزش
مراحل و شرح اقدامات :
درخواست ، ارائه مدارک ، بررسیوتائید مدارک، دستور پرداخت
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :واحد اشتغال محل پرونده ایثارگر متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :450
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :