1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن
کد خدمت :184 مشاهده تصویر گراف فرآیند
نام دستگاه مجری : بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع :مسکن
هدف :ارتقا بهبود کیفیت عمرانی گلزارها
شهرستان :مشهد,تایباد,بردسکن,تربت حیدریه,بجستان,سبزوار,کاشمر,رشتخوار,سرخس,فریمان,قوچان,گناباد,کلات,نیشابور,درگز,فیروزه,زاوه,تربت جام,چناران,خواف,خلیل آباد,خوشاب,جغتای,باخرز,جوین,مه ولات,طرقبه شاندیز,داورزن
زمان تخمینی انجام کار:ماه
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :دستی
ساختار خدمت :G۲C
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :اطلاع رسانی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :عدم بهره برداری
کانال های ارائه خدمت :دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان :
خانواده های معظم شاهد
سازمان های همکار :
شهرداریها ، دهیاری ها،اوقاف و امور خیریه
شرح خدمت :
1- ساماندهی گلزارهای معظم شهدا و قطعه ایثارگران 2- ایجاد بنای یادمان شهدا 3- ارائه محل دفن در قطعه ایثارگران برای افراد واجد شرایط با توجه به وضعیت گلزار شهید و گزارش شهرستان نسبت به بازسازی گلزار اقدام می گردد.
مراحل و شرح اقدامات :
1- گزارش شهرستان 2- بازدید از گلزار و ارائه گزارش به استانداری جهت تامین اعتبار 3- شروع عملیات اجرا یی پس از تخصیص اعتبار
مدارک مورد نیاز :
مبادله موافقتنامه جهت تخصیص اعتبار تنظیم فرم رضایت مندی خانواده های معظم شاهد قرارداد انجام عملیات عمرانی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی :
مکان مراجعه حضوری :مراجعه به بنیاد شهید منطقه و یا شهرستان متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :20
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری :دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :