پرکاربردترین خدمات
پرتال سازمانی(رویت فیش حقوقی,اطلاعات پرسنلی ,مرخصی وماموریت)
اداره کل راه آهن خراسان
بازدیدها : 27829
سامانه تغییر سمت آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 13999
سامانه تخصیص و کنترل منابع انسانی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 11260
ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 8563
رهگیری مرسولات ناجا
شرکت پست
بازدیدها : 6521
صدور کارت هوشمند ملی
اداره کل ثبت احوال
بازدیدها : 6401
تسویه حساب آب بهاء
شرکت آب و فاضلاب مشهد
بازدیدها : 4750
سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره کل ثبت اسناد و املاک
بازدیدها : 4155
کمیسیون پزشکی قانونی
اداره کل پزشکی قانونی
بازدیدها : 3924
برقراری مجدد انشعاب برق یا وصل مجدد
شرکت توزیع نیروی برق مشهد
بازدیدها : 3679
فرایند اعمال معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 3482
ثبت اظهارنامه الکترونیکی مالیات برارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 2999
ارایه سوابق گواهینامه های فنی و حرفه ای جهت صدور المثنی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
بازدیدها : 2613
فرایند ثبت اطلاعات چک مالیات و عوارض ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 2268
اخذ نوبت الکترونیکی ویزیت سرپائی پزشکان بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
بازدیدها : 2139
استاندارد سازی تجهیزات تفریحی
اداره کل استاندارد
بازدیدها : 2099
صدور کارت هوشمند بیماران خاص
اداره کل بیمه سلامت
بازدیدها : 1825
زیارت مجازی اهل قبور
شهرداری مشهد
بازدیدها : 1780
رهگیری مرسولات پستی
شرکت پست
بازدیدها : 1740
استعلام آماروفرم ج
اداره کل راه و شهرسازی
بازدیدها : 1737
 :