پرکاربردترین خدمات
پرتال سازمانی(رویت فیش حقوقی,اطلاعات پرسنلی ,مرخصی وماموریت)
اداره کل راه آهن خراسان
بازدیدها : 13767
ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 7477
سامانه تغییر سمت آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 5640
سامانه تخصیص و کنترل منابع انسانی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 4883
صدور کارت هوشمند ملی
اداره کل ثبت احوال
بازدیدها : 4662
تسویه حساب آب بهاء
شرکت آب و فاضلاب مشهد
بازدیدها : 2668
ثبت اظهارنامه الکترونیکی مالیات برارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 2529
فرایند اعمال معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 2057
رهگیری مرسولات ناجا
شرکت پست
بازدیدها : 1575
کمیسیون پزشکی قانونی
اداره کل پزشکی قانونی
بازدیدها : 1572
سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره کل ثبت اسناد و املاک
بازدیدها : 1480
صدور پروانه تاسیس واحدهای قالیشویی-حقوقی
صنعت معدن و تجارت
بازدیدها : 1136
فرایند صدورمفاصاحساب مالیاتی برای اتباع بیگانه شاغل درایران
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 1076
اخذ نوبت الکترونیکی ویزیت سرپائی پزشکان بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
بازدیدها : 1074
اعمال معافیت ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 944
استاندارد سازی تجهیزات تفریحی
اداره کل استاندارد
بازدیدها : 943
فرایند ثبت اطلاعات چک مالیات و عوارض ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 890
صدور کارت هوشمند بیماران خاص
اداره کل بیمه سلامت
بازدیدها : 859
برقراری مجدد انشعاب برق یا وصل مجدد
شرکت توزیع نیروی برق مشهد
بازدیدها : 859
صدور مجوز احداث زباله گاه ها و واحدهای بازیافت پسماند.
اداره کل حفاظت محیط زیست
بازدیدها : 804