پرکاربردترین خدمات
پرتال سازمانی(رویت فیش حقوقی,اطلاعات پرسنلی ,مرخصی وماموریت)
اداره کل راه آهن خراسان
بازدیدها : 14973
ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 7589
سامانه تغییر سمت آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 5780
سامانه تخصیص و کنترل منابع انسانی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 5642
صدور کارت هوشمند ملی
اداره کل ثبت احوال
بازدیدها : 4872
تسویه حساب آب بهاء
شرکت آب و فاضلاب مشهد
بازدیدها : 2981
ثبت اظهارنامه الکترونیکی مالیات برارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 2595
رهگیری مرسولات ناجا
شرکت پست
بازدیدها : 2358
فرایند اعمال معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 2214
کمیسیون پزشکی قانونی
اداره کل پزشکی قانونی
بازدیدها : 2113
سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره کل ثبت اسناد و املاک
بازدیدها : 1816
صدور پروانه تاسیس واحدهای قالیشویی-حقوقی
صنعت معدن و تجارت
بازدیدها : 1393
اخذ نوبت الکترونیکی ویزیت سرپائی پزشکان بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
بازدیدها : 1268
برقراری مجدد انشعاب برق یا وصل مجدد
شرکت توزیع نیروی برق مشهد
بازدیدها : 1239
فرایند صدورمفاصاحساب مالیاتی برای اتباع بیگانه شاغل درایران
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 1140
استاندارد سازی تجهیزات تفریحی
اداره کل استاندارد
بازدیدها : 1027
فرایند ثبت اطلاعات چک مالیات و عوارض ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 1024
اعمال معافیت ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 1002
صدور کارت هوشمند بیماران خاص
اداره کل بیمه سلامت
بازدیدها : 967
رهگیری مرسولات پستی
شرکت پست
بازدیدها : 967