پرکاربردترین خدمات
پرتال سازمانی(رویت فیش حقوقی,اطلاعات پرسنلی ,مرخصی وماموریت)
اداره کل راه آهن خراسان
بازدیدها : 17292
سامانه تغییر سمت آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 8386
ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 7804
سامانه تخصیص و کنترل منابع انسانی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 7072
صدور کارت هوشمند ملی
اداره کل ثبت احوال
بازدیدها : 5504
رهگیری مرسولات ناجا
شرکت پست
بازدیدها : 3585
تسویه حساب آب بهاء
شرکت آب و فاضلاب مشهد
بازدیدها : 3441
کمیسیون پزشکی قانونی
اداره کل پزشکی قانونی
بازدیدها : 2856
ثبت اظهارنامه الکترونیکی مالیات برارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 2716
سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره کل ثبت اسناد و املاک
بازدیدها : 2582
فرایند اعمال معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 2407
برقراری مجدد انشعاب برق یا وصل مجدد
شرکت توزیع نیروی برق مشهد
بازدیدها : 1935
صدور پروانه تاسیس واحدهای قالیشویی-حقوقی
صنعت معدن و تجارت
بازدیدها : 1808
اخذ نوبت الکترونیکی ویزیت سرپائی پزشکان بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
بازدیدها : 1585
رهگیری مرسولات پستی
شرکت پست
بازدیدها : 1394
فرایند ثبت اطلاعات چک مالیات و عوارض ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 1312
استاندارد سازی تجهیزات تفریحی
اداره کل استاندارد
بازدیدها : 1261
فرایند صدورمفاصاحساب مالیاتی برای اتباع بیگانه شاغل درایران
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 1260
ارایه سوابق گواهینامه های فنی و حرفه ای جهت صدور المثنی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
بازدیدها : 1222
صدور کارت هوشمند بیماران خاص
اداره کل بیمه سلامت
بازدیدها : 1216