پرکاربردترین خدمات
پرتال سازمانی(رویت فیش حقوقی,اطلاعات پرسنلی ,مرخصی وماموریت)
اداره کل راه آهن خراسان
بازدیدها : 58079
رهگیری مرسولات ناجا
شرکت پست
بازدیدها : 22110
سامانه تغییر سمت آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 15255
سامانه تخصیص و کنترل منابع انسانی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 14585
ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 9793
سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره کل ثبت اسناد و املاک
بازدیدها : 8069
صدور کارت هوشمند ملی
اداره کل ثبت احوال
بازدیدها : 7166
برقراری مجدد انشعاب برق یا وصل مجدد
شرکت توزیع نیروی برق مشهد
بازدیدها : 6158
تسویه حساب آب بهاء
شرکت آب و فاضلاب مشهد
بازدیدها : 6136
کمیسیون پزشکی قانونی
اداره کل پزشکی قانونی
بازدیدها : 5684
استعلام کارت هوشمند رانندگان
حمل و نقل و پایانه ها
بازدیدها : 5191
ارایه سوابق گواهینامه های فنی و حرفه ای جهت صدور المثنی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
بازدیدها : 4718
فرایند اعمال معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 4458
ثبت نام مشترکین ترافیک هوشمند الیت
شهرداری مشهد
بازدیدها : 3612
ثبت اظهارنامه الکترونیکی مالیات برارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 3243
صدور کارت هوشمند بیماران خاص
اداره کل بیمه سلامت
بازدیدها : 3180
فرایند ثبت اطلاعات چک مالیات و عوارض ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 3170
استعلام آماروفرم ج
اداره کل راه و شهرسازی
بازدیدها : 3168
استعلام کارت هوشمند ناوگان باری
حمل و نقل و پایانه ها
بازدیدها : 3031
اخذ نوبت الکترونیکی ویزیت سرپائی پزشکان بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
بازدیدها : 3012
 :