پرکاربردترین خدمات
پرتال سازمانی(رویت فیش حقوقی,اطلاعات پرسنلی ,مرخصی وماموریت)
اداره کل راه آهن خراسان
بازدیدها : 24431
سامانه تغییر سمت آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 13539
سامانه تخصیص و کنترل منابع انسانی
اداره کل آموزش و پرورش
بازدیدها : 10402
ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 8449
صدور کارت هوشمند ملی
اداره کل ثبت احوال
بازدیدها : 6121
رهگیری مرسولات ناجا
شرکت پست
بازدیدها : 5885
تسویه حساب آب بهاء
شرکت آب و فاضلاب مشهد
بازدیدها : 4313
سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره کل ثبت اسناد و املاک
بازدیدها : 3557
کمیسیون پزشکی قانونی
اداره کل پزشکی قانونی
بازدیدها : 3509
فرایند اعمال معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 3122
برقراری مجدد انشعاب برق یا وصل مجدد
شرکت توزیع نیروی برق مشهد
بازدیدها : 2978
ثبت اظهارنامه الکترونیکی مالیات برارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 2947
ارایه سوابق گواهینامه های فنی و حرفه ای جهت صدور المثنی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
بازدیدها : 2037
فرایند ثبت اطلاعات چک مالیات و عوارض ارزش افزوده
اداره کل امور مالیاتی
بازدیدها : 1928
اخذ نوبت الکترونیکی ویزیت سرپائی پزشکان بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
بازدیدها : 1922
استاندارد سازی تجهیزات تفریحی
اداره کل استاندارد
بازدیدها : 1762
رهگیری مرسولات پستی
شرکت پست
بازدیدها : 1642
صدور کارت هوشمند بیماران خاص
اداره کل بیمه سلامت
بازدیدها : 1544
استعلام آماروفرم ج
اداره کل راه و شهرسازی
بازدیدها : 1477
زیارت مجازی اهل قبور
شهرداری مشهد
بازدیدها : 1462
 :