جدیدترین خدمات
استقرار نظام اطلاعات مکان محور دولت الکترونیک
استانداری خراسان رضوی
۱۳۹۵/۰۴/۰۱
برگزاری انتخابات
استانداری خراسان رضوی
۱۳۹۵/۰۴/۰۱
پذیرش ، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیر مجاز و متخلف
استانداری خراسان رضوی
۱۳۹۵/۰۴/۰۱
صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی و ارائه شناسنامه به فرزندان آنها
استانداری خراسان رضوی
۱۳۹۵/۰۴/۰۱
گزینش و رسیدگی به شکایات مربوطه
استانداری خراسان رضوی
۱۳۹۵/۰۴/۰۱
رسیدگی، تصویب و نظارت بر برنامه های مرزی
استانداری خراسان رضوی
۱۳۹۵/۰۴/۰۱
رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی
استانداری خراسان رضوی
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری
استانداری خراسان رضوی
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
آموزش کارکنان شاغل درمراکز غیر دولتی توانبخشی
اداره کل بهزیستی
۱۳۹۵/۰۲/۲۳
تعلیق پروانه های بهره برداری صنایع
صنعت معدن و تجارت
۱۳۹۵/۰۲/۲۲