جدیدترین خدمات
عضویت شرکت های متقاضی واردات،صادرات و ترانزیت
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
تمدید پرونه اشتغال به امور درمانی و مایه کوبی دامپزشکی
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
صدور پرونه اشتغال به امور درمانی و مایه کوبی دامپزشکی
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
ترخیص واردات نهاده خوراک دام و طیور
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۲
صدور پروانه مسئول فنی شرکت وارد کننده کالا دامپزشکی
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۱
تمدید پروانه بهداشتی حمل خودرو
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
صدور پروانه بهداشتی حمل خودرو
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
تمدید پروانه مسئول بهداشتی
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
تمدید پروانه مسئول فنی شرکت وارد کننده کالا
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۰
صدور پروانه مسئول فنی شرکت تولید کننده کالا دامپزشکی
اداره کل دامپزشکی
۱۳۹۷/۰۴/۱۰