کد خدمت : نام خدمت :
خوشه خدمت : موضوع خدمت :
نام دستگاه :
نحوه ارائه خدمت : همه الکترونیکی نیمه الکترونیکی دستی
ساختار خدمت :
همه G۲C G۲B G۲E G۲G
 
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D
دانشگاه فردوسی مشهد
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت
دانشگاه فردوسی مشهد
صدور پروانه کف‌شکنی چاه
شرکت آب منطقه ای استان
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی
دانشگاه فردوسی مشهد
ملاقات عمومی با مدیرکل
اداره کل راه و شهرسازی
آزاد سازی سپرده
شرکت عمران بینالود
آزمایش وسایل اندازه گیری
شرکت آب و فاضلاب استان
آزمایشگاه
اداره کل پزشکی قانونی
آموزش
اداره کل پزشکی قانونی
آموزش تخصصی کارشناس آزمایشگاه همکار
اداره کل استاندارد
آموزش خانواده
بنیاد شهید و امور ایثارگران
آموزش ضمن خدمت کارکنان
اداره کل حفاظت محیط زیست
آموزش و مشارکت های مردمی
اداره کل حفاظت محیط زیست
آموزش کارکنان
شرکت عمران بینالود
آموزش کارکنان شاغل درمراکز غیر دولتی توانبخشی
اداره کل بهزیستی
ابطال پروانه بهره برداری
شرکت آب منطقه ای استان
اجرا ونظارت بر پارک جنگلی و بوستان روستایی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
اجرا ونظارت بر طرح های مرتع داری
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
اجرای طرح تهیه وتولید بذور مرتعی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
اجرای طرح های جنگل کاری وتوسعه فضای سبز
اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری
اخبار امورمالی و اطلاع رسانی واریزی های پرسنلی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
اخبارآمارواطلاعات
اداره کل راه آهن خراسان
اخذ تسهیلات بانکی جهت ساخت و ساز اراضی واگذاری شرکت عمران
شرکت عمران بینالود
اخذ تسهیلات یارانه ای در جهت ساخت مسکن ارزان قیمت
اداره کل راه و شهرسازی
ارائه آنالیز و مشخصات گاز
شرکت گاز
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶