کد خدمت : نام خدمت :
خوشه خدمت : موضوع خدمت :
نام دستگاه :
نحوه ارائه خدمت : همه الکترونیکی نیمه الکترونیکی دستی
ساختار خدمت :
همه G۲C G۲B G۲E G۲G
 
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه
دانشگاه فردوسی مشهد
اجرای طرح پایش سلامت
دانشگاه فردوسی مشهد
اصلاح پروانه بهره برداری
صنعت معدن و تجارت
پارکینگ های غیرحاشیه ای
شهرداری مشهد
پرتال آموزش و پرورش
اداره کل آموزش و پرورش
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح
دانشگاه فردوسی مشهد
آزمایش کنتور
شرکت آب و فاضلاب مشهد
آزمایش کنتور
شرکت آب و فاضلاب روستایی
آمار و کارنامه های آماری
شرکت برق منطقه ای
آموزش بهداشت به دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد
اتوماسیون اداری
مدیریت کانون پرورش فکری نوجوانان و کودکان
اجرای ارزیابی شاخص های اختصاصی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان.
اداره کل حفاظت محیط زیست
اجرای ارزیابی شاخص های عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی.
اداره کل حفاظت محیط زیست
احداث و واگذاری مسکن مهر
اداره کل راه و شهرسازی
اخذ آمار تولید واحدهای منتخب
صنعت معدن و تجارت
اخذ پروانه بهره برداری حمل بار درون شهری
شهرداری مشهد
اخذ تاییدیه ترخیص کالا بر اساس ماده 119
صنعت معدن و تجارت
اخذ تاییدیه ترخیص کالا بر اساس ماده 121
صنعت معدن و تجارت
اخذ نوبت الکترونیکی ویزیت سرپائی پزشکان بیمارستانها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
ارائه آمار درخواستی بر اساس درخواست ادارات و سازمانها
صنعت معدن و تجارت
ارائه فیش حقوقی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
ارائه کارکرد راننده و ناوگان بین شهری
حمل و نقل و پایانه ها
ارایه خدمات ورزشی همگانی به کارکنان و اعضای هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
ارتباط با مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای
ارتباط با مسئولین
اداره کل تبلیغات اسلامی
 
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶