نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 518)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 449)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 507)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 478)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 417)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 770)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 370)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 528)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 415)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 842)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 548)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 309)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 297)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 595)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 598)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 339)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 389)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 932)
آزمایشگاه (بازدیدها : 422)
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست (بازدیدها : 833)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶