نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 273)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 285)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 177)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 246)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 230)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 455)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 198)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 327)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 207)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 644)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 328)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 179)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 174)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 349)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 324)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 192)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 233)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 713)
آزمایشگاه (بازدیدها : 252)
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست (بازدیدها : 515)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶