نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 223)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 225)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 138)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 172)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 169)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 278)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 149)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 278)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 158)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 480)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 245)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 149)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 142)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 275)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 207)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 149)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 181)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 566)
آزمایشگاه (بازدیدها : 203)
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست (بازدیدها : 435)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶