نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 167)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 175)
اصلاح پروانه بهره برداری (بازدیدها : 698)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 98)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 125)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 125)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 206)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 107)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 192)
روش اجرایی کالیبراسیون (بازدیدها : 230)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 114)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 413)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 161)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 111)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 96)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 148)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 151)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 112)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 468)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 137)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶