نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 214)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 215)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 128)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 155)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 159)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 255)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 134)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 250)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 145)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 453)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 215)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 143)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 125)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 233)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 185)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 139)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 171)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 532)
آزمایشگاه (بازدیدها : 188)
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست (بازدیدها : 413)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶