نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 247)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 253)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 152)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 195)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 195)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 368)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 176)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 304)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 181)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 576)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 272)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 164)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 162)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 311)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 265)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 165)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 204)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 631)
آزمایشگاه (بازدیدها : 221)
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست (بازدیدها : 469)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶