نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 139)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 147)
اصلاح پروانه بهره برداری (بازدیدها : 583)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 81)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 105)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 101)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 162)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 85)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 163)
روش اجرایی کالیبراسیون (بازدیدها : 193)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 97)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 350)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 112)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 92)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 80)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 108)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 120)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 90)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 406)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 110)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶