نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 263)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 272)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 163)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 217)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 214)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 429)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 183)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 313)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 196)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 615)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 304)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 168)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 166)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 324)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 302)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 178)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 222)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 668)
آزمایشگاه (بازدیدها : 241)
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست (بازدیدها : 491)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶