نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 126)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 138)
اصلاح پروانه بهره برداری (بازدیدها : 526)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 76)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 99)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 91)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 141)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 82)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 152)
روش اجرایی کالیبراسیون (بازدیدها : 173)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 90)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 321)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 107)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 86)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 76)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 94)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 113)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 82)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 356)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 103)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶