نام خدمت
برگزاری طرح استاد، دانشجو وخوابگاه (بازدیدها : 240)
اجرای طرح پایش سلامت (بازدیدها : 246)
بررسی گزارشات مشاور (بازدیدها : 147)
برگزاری آزمون شفاهی دکتری تخصصیPh.D (بازدیدها : 188)
پارکینگ های غیرحاشیه ای (بازدیدها : 188)
پرتال آموزش و پرورش (بازدیدها : 307)
رسیدگی به اشکالات آموزشی در کمیته منتخب آموزشی و تحصیلات ت (بازدیدها : 167)
رسیدگی به صورتحساب نهایی (بازدیدها : 297)
صدور پروانه کف‌شکنی چاه (بازدیدها : 173)
صدور حکم مرخصی تحصیلی و حذف نیمسال تحصیلی (بازدیدها : 542)
صدور مجوز فعالیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سطح (بازدیدها : 261)
ملاقات عمومی با مدیرکل (بازدیدها : 161)
1- ساماندهی گلزارها 2- ایجاد بنای یادمان 3- ارائه محل دفن (بازدیدها : 162)
آبرسانی سیار (بازدیدها : 301)
آزاد سازی سپرده (بازدیدها : 253)
آزمایش وسایل اندازه گیری (بازدیدها : 162)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 198)
آزمایش کنتور (بازدیدها : 609)
آزمایشگاه (بازدیدها : 216)
آشنایی با ضوابط و استانداردهای محیط زیست (بازدیدها : 452)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶