اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

تعداد خدمات دستگاه (45)

اداره کل استاندارد

تعداد خدمات دستگاه (18)

اداره کل امور عشایر

تعداد خدمات دستگاه (1)

اداره کل انتقال خون

تعداد خدمات دستگاه (1)

اداره کل بیمه سلامت

تعداد خدمات دستگاه (12)

اداره کل پزشکی قانونی

تعداد خدمات دستگاه (7)

اداره کل تبلیغات اسلامی

تعداد خدمات دستگاه (4)

اداره کل تعزیرات حکومتی

تعداد خدمات دستگاه (1)

اداره کل دامپزشکی

تعداد خدمات دستگاه (60)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری

تعداد خدمات دستگاه (33)

مدیریت حج و زیارت

تعداد خدمات دستگاه (15)

مدیریت کانون پرورش فکری نوجوانان و کودکان

تعداد خدمات دستگاه (7)

نوسازی , توسعه و تجهیز مدارس

تعداد خدمات دستگاه (11)

کتابخانه های عمومی

تعداد خدمات دستگاه (3)

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

تعداد خدمات دستگاه (2)

اتاق تعاون

تعداد خدمات دستگاه (6)

اداره کل آموزش و پرورش

تعداد خدمات دستگاه (38)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

تعداد خدمات دستگاه (35)

اداره کل امور مالیاتی

تعداد خدمات دستگاه (33)

اداره کل اوقاف و امور خیریه

تعداد خدمات دستگاه (69)

اداره کل بهزیستی

تعداد خدمات دستگاه (1)

اداره کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان تامین اجتماعی

تعداد خدمات دستگاه (1)

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی

تعداد خدمات دستگاه (26)

اداره کل ثبت احوال

تعداد خدمات دستگاه (22)

اداره کل ثبت اسناد و املاک

تعداد خدمات دستگاه (3)

اداره کل جهاد کشاورزی

تعداد خدمات دستگاه (48)

اداره کل حفاظت محیط زیست

تعداد خدمات دستگاه (59)
دستگاههای استان خراسان رضوی
۱ ۲ ۳