اطلاعات شخصی
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
* نام :
* نام خانوادگی :
* کدملی:
* عکس پرسنلی:
میزان تحصیلات:
رشته:
* شماره همراه:
* تلفن ثابت:
اطلاعات سازمانی
* نام دستگاه:
وضعیت استخدامی:
رسمی  پیمانی  قراردادی 
* تاریخ استخدام:
انتخاب تاریخ   //
* کد پرسنلی:
* سمت:
* آدرس ایمیل دستگاه:
در ردیف ایمیل دستگاه باید ایمیل معتبر دستگاه وارد شود در صورت استفاده از ایمیل شخصی ثبت نام شما تایید نخواهد شد.
در صورت عدم تایید کارشناس نیاز به ثبت نام مجدد نمی باشد و از طریق کد رهگیری خود می توانید اطلاعات کاربری خود را ویرایش نمایید.
- در صورتی که ایمیلی از جانب استانداری برای شما ارسال نشد با استفاده از کدرهگیری دریافت شده می توانید نتیجه ثبت نام خود را مشاهده نمایید.- پس از تکمیل فرم،اطلاعات مندرج برای کارشناس استانداری ارسال می گردد و در صورت تایید کارشناس استانداری، نام کاربری و رمز عبور به ایمیل دستگاه ارسال می گردد.کد ملی ثبت شده بعنوان نام کاربری شما در سیستم محسوب می شود.فیلدهای ستاره دار اجباری هستند.