سامانه خدمات الکترونیکی
استان خراسان رضوی
  •  خوشه بندی خدمات
  •  دستگاه های اجرایی
  •  لیست خدمات
جستجوی خدمات
اخبار استانداری
  

باشکوه ترین پایان برای رویداد فرهنگ ...

  

دیدار استاندار خراسان رضوی با والدی ...

  

افزایش ۵ درصدی ورود گردشگران به خرا ...

  

اردوگاه ۲۰ هکتاری اتباع خارجی در تا ...

  

بناهای تاریخی و فرهنگی مشهد نقش بی ...

  

کاهش ۴،۳ درصدی نرخ بیکاری در خراسان ...

  

تاکید استاندار بر تحقق سیاستهای اقت ...

  

دیدار استاندار خراسان رضوی با خانوا ...

  

اجرای دستورالعمل استقرار و توسعه مر ...

  

اعضای هیات رئیسه پارلمان مشورتی زنا ...

  

رویکرد استان در خصوص اقوام و مذاهب ...

  

نشست شورای مرکزی خانه احزاب استان ب ...

  

خراسان رضوی رتبه دوم خودروسازی در ا ...

  

ورود بیش از ۱۱ میلیون نفر زائر به م ...

  

اسکان و تغذیه ۱۶۰ هزار زائر توسط ست ...


(آزمایشی)