سامانه خدمات الکترونیکی
استان خراسان رضوی
  •  خوشه بندی خدمات
  •  دستگاه های اجرایی
  •  لیست خدمات
جستجوی خدمات
اخبار استانداری

ایران خودرو خراسان شانزدهمین ...

ایران خودرو خراسان ظرفیت اقتص ...

بازدید استاندار خراسان رضوی ک ...

مثلث توسعه اقتصادی ابزاری است ...

مطالبه گری به حق و شفاف وظیفه ...

رسانه های خراسان رضوی برای گس ...

فرمانداران در اجرای طرح توسعه ...

​سپاه امام رضا (ع) معین اقتصا ...

به دنبال توسعه مبتنی بر اشتغا ...

توانمندسازی اقتصاد مهمترین بر ...

بهره برداری از ظرفیت شوراهای ...

​برگزاری نخستین نشست هم اندیش ...

راه اندازی شبکه گسترده ایرانی ...

مدیر کل روابط عمومی و امور بی ...

تخصیص۲۲۴میلیاردریال اعتباربر ...

توزیع روزانه ۱۰۰ تن گوشت مرغ ...

جامعه محوری باید از جمله رویک ...


(آزمایشی)